شرکت رحیم زاده | بلاگ

شرکت رحیم زاده

ساخت وبلاگ

در این فصل در مورد آب پرتقال گیری صنعتی خواهیم گفت:

چگونه مراحل مختلف فرآوری آب و ذخیره انبوه با استفاد ه از آب پرتقال گیری صنعتی بر کیفیت آب پرتقال تأثیر می گذارد.

چگونگی ورود اکسیژن به آب و نقش آن در کاهش کیفیت و ایجاد مشکل در حین کار با آب پرتقال گیری صنعتی. از بین بردن اکسیژن از آب میوه با آب پرتقال گیری صنعتی نیز بحث شده است.

کدام میکروارگانیسم ها باعث ریزش آب می شوند و مواد خام و روش های تمیز کردن بر آلودگی آب پرتقال گیری صنعتی چه تاثیری دارد.

آب پرتقال گیری صنعتی

درک مناسب از خواص آب پرتقال برای طراحی و بهره برداری از گیاهان فرآوری کننده با حفظ کیفیت بالای آب میوه با آب پرتقال گیری صنعتی مورد نیاز است. خواص میوه تازه و شرایط اولیه پردازش (هنگام استخراج آب) بر کیفیت محصول نهایی تأثیر می گذارد که این کار اگر با استفاده از آب پرتقال گیری صنعتی معتبر و مناسب انجام شود کیفیت مناسب محصول را از بین نمی برد. عملیات حرارتی با آب پرتقال گیری صنعتی برای آب میوه جهت به دست آوردن ماندگاری محصول مورد نظر ضروری است ، اما این فرایند و آب پرتقال گیری صنعتی باید به گونه ای طراحی شود که تخریب کیفیت ناخواسته را به حداقل برساند. شرایط انبوه که تغییرات کیفیت را به حداقل می رساند ضروری است زیرا آب میوه ممکن است برای یک سال یا بیشتر ذخیره شود.

به حداقل رساندن ضرر و زیان با آب پرتقال گیری صنعتی

هوای موجود در آب باعث کاهش کیفیت محصول ، کف در هنگام تخلیه و پر شدن و توزیع ناهموار پالپ شناور (در صورت وجود) در بسته ها می شود. بنابراین جلوگیری از ورود هوا به جریانهای محصول و از بین بردن آن قبل از پر کردن و بسته بندی با آب پرتقال گیری صنعتی باید انجام شود.

به عنوان یک محصول با اسید بالا، رشد میکروبی موجود در آب پرتقال محدود به مخمرها ، قالب ها و باکتری های مقاوم در برابر اسید است. تخمیر مخمر عامل اصلی ریزش میکروب در آب بسته بندی شده با آب پرتقال گیری صنعتی است. روشهای تمیز کردن مؤثر در کنترل آلودگی میکروبی ضروری است و باید برای آب پرتقال گیری صنعتی این روش در نظر گرفته شود.

پاستوریزه کردن آب پرتقال با آب پرتقال گیری صنعتی برای غیرفعال کردن آنزیم ها و از بین بردن میکروارگانیسم هایی که قادر به رشد در زمان ذخیره باشند ضروری است. فعالیت آنزیم منجر به ریزش ابر در آب تک قدرت و ژل شدن در کنسانتره آب پرتقال می شود. آنزیم های مرتبط در آب پرتقال نیاز به بار گرمای بیشتری دارد تا در مقایسه با میکروارگانیسم ها غیرفعال شوند.

تأثیر پردازش آب پرتقال گیری صنعتی بر کیفیت

آب پرتقال محصولی پیچیده است. بنابراین درک خوبی از ماهیت و ویژگیهای اصلی آب پرتقال گیری صنعتی برای پردازش و بسته بندی آب پرتقال مورد نیاز است. در حقیقت ، چنین دانشی برای اطمینان از حفظ کیفیت بالای محصول در فرآوری آب میوه با آب پرتقال گیری صنعتی ضروری است.

شرکت رحیم زاده...
ما را در سایت شرکت رحیم زاده دنبال می کنید

نویسنده : rahim بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت: 15:21